Tips alarmsysteem en preventie - Alarmsystemen

Elk bedrijf kan te maken krijgen met omstandigheden, waarin er getracht wordt om het in het bedrijfspand in te breken. Het laten aanleggen van een alarmsysteem is een effectief middel om inbraak te voorkomen en bij poging tot inbraak direct actie te kunnen ondernemen. Uiteraard is het naast het installeren van een alarmsysteem ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het bedrijfspand niet eenvoudig te betreden is. Degelijk hang- en sluitwerk van ramen en deuren is dan ook een eerste vereist om inbraak te voorkomen. Het alarmsysteem is daarop een perfecte aanvulling om het risico van inbraak zo klein mogelijk te maken.

Preventietips naast alarminstallatie

Inbrekers houden niet van verlichte bedrijfsobjecten. Het is dan ook raadzaam om naast het laten installeren van een alarminstallatie het bedrijfspand van een goede verlichting te voorzien. Ook is het verstandig om in de directe omgeving van het bedrijfspand geen klimmateriaal, zoals afvalcontainers, te laten staan als het bedrijfspand verlaten is. In het bedrijfspand kunt u ervoor zorgen dat aanwezig contant geld bijvoorbeeld in een kluis wordt opgeborgen. Indien de inbrekers dan binnen zijn en de alarminstallatie een signaal aan de alarmcentrale heeft doorgegeven, beperkt dit de inbrekers de tijd om bij het aanwezige geld te komen en hun slag te slaan.

Tips aanschaf alarminstallatie

Bij de aanschaf van een alarminstallatie kunt u erop letten dat de leverancier over een zogenaamd BORG certificaat beschikt. De aanwezigheid van een BORG certificaat voor alarminstallaties kan overigens ook in de overeenkomst tussen u en de leverancier worden opgenomen. Bij de aanschaf van een alarmsysteem voor uw bedrijfspand wordt in eerste instantie vaak alleen gekeken naar inbraakpreventie. Er zijn echter ook andere mogelijkheden ten aanzien van het installeren van alarmsystemen. Er kan bijvoorbeeld een alarm worden afgegeven op het moment dat er brand ontstaat binnen het bedrijf, zodat de brandweer direct kan worden ingeschakeld om afbranden van het pand te voorkomen. Een andere optie is het installeren van een alarmmelder indien er zich een situatie voordoet van wateroverlast door bijvoorbeeld lekkage. De leverancier in alarmsystemen kan u daarover eveneens een passend advies verstrekken.

NCP erkend